PRIVACY POLICY

Dit is de Privacy Policy van Nyota, een onderneming met adres van Imhoffplein 7, 2595 SH Den Haag. Nyota is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27325421. Deze Privacy Policy legt uit hoe we gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website. Wij verzamelen deze gegevens wanneer je onze website bezoekt met je computer, tablet of mobiele telefoon. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.
Door het gebruiken van onze website, begrijp je en ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de website.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens wanneer die u ons verstrekt:
a. E-mailadres
b. Naam
c. Telefoonnummer
d. Adres
e. Communicatie tussen Nyota en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)

Website
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het exacte adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij zullen je (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Nyota persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

Wijzigingen
Nyota kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Recht op inzage en contact
Wanneer je inzage wil in je persoonsgegevens, als je je gegevens wilt wijzigingen of als je algemene vragen heeft over deze privacy policy dan kun je contact opnemen met Nyota door een e-mail te sturen naar karen@nyota.nl